Извлекување на мојот кур и сето тоа е убаво и тешко