Одење топки длабоко во газот од кучки што ја крева за прв пат