Мојата брачна ноќ, а неколку дена подоцна фотографии направени од најдобрата пријателка